Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Meno produktu

  Vaša správa

   

  Spoločnosť Rastislav Hreus si vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodanie nie sú záväzné, podliehajú potvrdeniu a majú iba informatívny charakter.

  Spoločnosť Rastislav Hreus, sa zaväzuje dodať objednanú službu alebo tovar zákazníkovi v čo najrýchlejšom čase od uhradenia objednávky. Orientačný čas bude zákazníkovi oznámený mailovo alebo telefonicky. Ak spoločnosť Spoločnosť Rastislav Hreus nemá tovar fyzicky vo svojom sklade (o čom bude zákazník informovaný) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 7 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare, pod produktom na www.dizajnovevypinace.sk. Spoločnosť Spoločnosť Rastislav Hreus si vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodanie nie sú záväzné, podliehajú potvrdeniu a majú iba informatívny charakter.

  V prípade, ak nie je objednaný tovar možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti u výrobcu, bude objednávateľ bezodkladne upovedomený a bude mu ponúknutá dodávka alternatívneho tovaru alebo ak si to objednávateľ želá, storno objednávky. Rovnaký postup bude realizovaný aj v prípade, že je možné objednávku realizovať iba čiastočne.

  Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Spoločnosť Rastislav Hreus, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických alebo iných dôvodov nesplniteľná, spoločnosť sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Spoločnosť Rastislav Hreus a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Spoločnosť Rastislav Hreus sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok a to rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa Spoločnosť Rastislav Hreus a zákazník nedohodnú inak.

  Spoločnosť Spoločnosť Rastislav Hreus sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 40 Eur, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (jednotná sadzba 4 Eura na celú objednávku). Ak suma objednávky je najmenej 40 Eur, spoločnosť Spoločnosť Rastislav Hreus dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady ( v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo iného dôvodu, o ktorom spoločnosť Spoločnosť Rastislav Hreus včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru prípade opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady. Pri objednávkach do zahraničia sa musí platiť prevodom, do zahraničia na dobierku neposielame. Cena poštovného do zahraničia je 10 € – balík 1.triedou.